Sơ mi nữ Hàn Quốc 300906

Mã sản phẩm:

Giá 1.810.000₫

실측사이즈
- FREE(44-66) 사이즈: 어깨 45  가슴 54  소매 42  총장 51/58

핏팅정보
- 핏팅사이즈 : FREE 사이즈 (44-66)

추가정보
- 안감없음, 신축없음, 비침없음