Sơ mi nữ Hàn Quốc 300907

Mã sản phẩm:

Giá 3.490.000₫

실측사이즈
- 55(55-66)  사이즈: 어깨 36  가슴 57  소매 52  총장 61
- 66(66-77)  사이즈: 어깨 38  가슴 59  소매 53  총장 62

핏팅정보
- 핏팅사이즈 : 55(55-66) 사이즈
- 정사이즈의 편안한 핏입니다. 정사이즈 권장합니다.

추가정보
- 안감없음, 신축없음, 비침없음